ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆ

รูป 1 ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆ

ทำที่ห้อยกระเป๋า สวยๆ

อุปกรณ์

  • แผ่นหนัง ขนาด 8 x 10 นิ้ว
  • คัตเตอร์
  • ไม้บรรทัดเหล็ก
  • ปากกา

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่นหนัง ขนาด 4 x 10 oิ้ว
  2. จากนั้น เว้นจากขอบ 1 นิ้ว ขีดเส้น ที่เหลือ 3 นิ้ว ด้านข้าง ตัดเป็นเส้นเล็กๆ หลายๆเส้น
  3. นำมาม้วนกับสายหนังเส้นเล็ก ขนาด 1/8 นิ้ว ที่เตรียมไว้
  4. ตัดแผ่นหนังเหมือนกับข้อ 2 อีก 1 แผ่น
  5. นำมาม้วนซ้อนกัน ติดกาวให้แน่น

นำไปประดับกระเป๋าสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆรูป 3 ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆรูป 4 ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆรูป 5 ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน