ตกแต่งตะกร้าสาน ลายน่ารักๆ

รูป 1 ตกแต่งตะกร้าสาน ลายน่ารักๆ

สอนตกแต่งตะกร้าสีสวย

อุปกรณ์

  • ตะกร้า
  • สีน้ำ
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. นำสีสวย ทาตะกร้า
  2. ทำลายน่ารักๆ สลับสี ตามชอบ
  3. รอสีแห้ง

นำไปใส่ของประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งตะกร้าสาน ลายน่ารักๆรูป 3 ตกแต่งตะกร้าสาน ลายน่ารักๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน