สอนทำที่คั่นหนังสือ ถักดอกไม้ เจาะรู

รูป 1 สอนทำที่คั่นหนังสือ ถักดอกไม้ เจาะรู

สอนทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษ

อุปกรณ์

  • กระดาษ
  • เข็มกับด้าย
  • ที่เจาะรู
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษแข็งทำที่คั่นหนังสือ
  2. วาดรูปดอกไม้สวยๆ ลงบนกระดาษ
  3. ใช้เข็มเจาะรูกระดาษ ตามรอยดอกไม้
  4. ถักเป็นลายดอกไม้ ด้วยเชือกสีสวย ตามรูที่เจาะเสร็จแล้ว
  5. ใช้ที่เจาะรู เจาะด้านบน สอดด้ายสีสวย ม้วนปม

นำไปคั่นหนังสือสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่คั่นหนังสือ ถักดอกไม้ เจาะรูรูป 3 สอนทำที่คั่นหนังสือ ถักดอกไม้ เจาะรูรูป 4 สอนทำที่คั่นหนังสือ ถักดอกไม้ เจาะรู

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน