เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวย

รูป 1 เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวย

ตกแต่งประดิษฐ์ที่รองจาน รองแก้ว จากเชือก

อุปกรณ์

  • เชือก
  • สีน้ำ
  • พู่กัน
  • จานสี
  • จักรเย็บผ้า
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ขวดเชือกเป็นก้นหอย
  2. จุ่มสีด้วยพู่กัน นำไปแต้มเชือก
  3. รอสีแห้ง นำไปเย็บด้วยจักรเย็บผ้า เย็บติดกันระหว่างเชือก

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวยรูป 3 เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวยรูป 4 เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวยรูป 5 เย็นจานรองแก้ว จากเชือก ตกแต่งลายสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน