นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน

รูป 1 นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน

ตกแต่งนาฬิกาสวยๆ

อุปกรณ์

  • แผ่นเสียง
  • อุปกรณ์ทำนาฬิกา พร้อมเข็มนาฬิกา
  • กระดาษวงกลมแผ่นเล็กๆ
  • ที่เจาะรู

วิธีทำ

  1. เจาะรูตรงกลางแผ่นเสียง
  2. ติดจุดหลายๆจุดบนแผ่นเสียง นาฬิกา (แทนตัวเลข บนหน้าปัดนาฬิกา)
  3. ติดอุปกรณ์ด้านหลัง และติดเข็มให้เรียบร้อย

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้านรูป 3 นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้านรูป 4 นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้านรูป 5 นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้านรูป 6 นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้านรูป 7 นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน