สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก

รูป 1 สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก

ทำสัปปะรด จากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

 • ขวดพลาสติก
 • กรรไกร
 • กาวร้อน (ปืนยิงกาว)
 • สก็อตเทป
 • คัตเตอร์
 • เทียนไข
 • สีน้ำ
 • พู่กัน
 • สีเมจิก

วิธีทำ

 1. ระบายสีช้อนด้วยสีน้ำ ตกแต่งขอบช้อนด้วยสีเมจิก
 2. ตัดปลายช้อนออก
 3. นำขวดพลาสติกกลมๆ ติดด้วยช้อน ที่ตัดและตกแต่งจากข้อ 2 ติดด้วยสก็อตเทป
 4. ช่วงปลายขวด ติดด้วยปืนยิงกาว
 5. นำขวดสีเขียว ตัดปลายเป็นเส้นๆ ทำเป็นปลายสัปปะรด
 6. ลนไฟปลายที่ตัดออกเล็กน้อย
 7. นำมาติดกาว เสียบติดที่ปลายขวด ตกแต่งให้สวยงาม

นำไปประดับบ้านสวยๆ

คลิปสอนทำ สัปปะรดจากขวดพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติกรูป 3 สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติกรูป 4 สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติกรูป 5 สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติกรูป 6 สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติกรูป 7 สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน