กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้

รูป 1 กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้

กระเป๋าแฟชั่น ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

 • กระเป๋าใส่ของ สีสด
 • สีเมจิก
 • เศษผ้าสีสวย
 • สก็อตเทป
 • กาว
 • กรรไกร
 • ของประดับ
 • สีน้ำ
 • พู่กัน

วิธีทำ

 1. ติดสก็อตเทปที่กระเป๋า ตกแต่งระบายสีลายกระเป๋า ด้วยสีน้ำ
 2. ตกแต่งประดับ ทำลายผลไม้น่ากิน
 3. ตัดผ้าสักกะหลาดสีเขียว ทำเป็นลายใบสัปประดัดด้านบนถุงผ้า
 4. ผลไม้อื่น ตกแต่งจากกระเป๋า ที่มีสีคล้ายผลไม้นั้นๆ

สังเกตไอเดีย จากรูปได้นะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้รูป 3 กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้รูป 4 กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้รูป 5 กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้รูป 6 กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้รูป 7 กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน