สมุดโน๊ตสวยๆ ตกแต่งลายน่ารัก เย็บตรงกลางด้วยเชือก

รูป 1 สมุดโน๊ตสวยๆ ตกแต่งลายน่ารัก เย็บตรงกลางด้วยเชือก

สอนทำสมุดบันทึกสวยๆ ลายน่ารัก

อุปกรณ์

 • กระดาษสีสวย
 • ของตกแต่งน่ารักๆ
 • เชือก
 • เข็มกับด้าย
 • กรรไกร
 • กาว
 • สก็อตเทปสีสด
 • ไม้บรรทัด
 • ที่เจาะรู

วิธีทำ

 1. พับครึ่งกระดาษ A5
 2. ตัดกระดาษปก ขนาดเท่ากับกระดาษ A5 ที่พับครึ่ง
 3. เจาะรูตรงกลางกระดาษ 3 รู ร้อยเชือกสลับกัน
 4. ผูกเชือกให้แน่น
 5. ตกแต่งปกสมุกโน๊ตสวยๆ เลือกลายน่ารักๆ ตามต้องการ

สังเกตไอเดีย จากรูปด้านล่างได้นะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สมุดโน๊ตสวยๆ ตกแต่งลายน่ารัก เย็บตรงกลางด้วยเชือกรูป 3 สมุดโน๊ตสวยๆ ตกแต่งลายน่ารัก เย็บตรงกลางด้วยเชือกรูป 4 สมุดโน๊ตสวยๆ ตกแต่งลายน่ารัก เย็บตรงกลางด้วยเชือกรูป 5 สมุดโน๊ตสวยๆ ตกแต่งลายน่ารัก เย็บตรงกลางด้วยเชือกรูป 6 สมุดโน๊ตสวยๆ ตกแต่งลายน่ารัก เย็บตรงกลางด้วยเชือกรูป 7 สมุดโน๊ตสวยๆ ตกแต่งลายน่ารัก เย็บตรงกลางด้วยเชือก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน