สร้อยแขนสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็ก

รูป 1 สร้อยแขนสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็ก

เครื่องประดับสวยๆ ลูกปัดสีสด

อุปกรณ์

  • สร้อยเงินสวยๆ
  • ลูกปัดเม็ดเล็กๆ
  • คีม

วิธีทำ

  1. ร้อยลูกปัด สร้อยเงินเส้นเล็กๆ
  2. ติดตะขอ หัวท้ายสร้อยข้อมือ บีบด้วยคีมที่เตรียมไว้

ทำเสร็จ นำไปใส่ให้สวยงาม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สร้อยแขนสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กรูป 3 สร้อยแขนสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กรูป 4 สร้อยแขนสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กรูป 5 สร้อยแขนสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กรูป 6 สร้อยแขนสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็ก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน