การ์ด pop up วันแม่ สวยๆ

รูป 1 การ์ด pop up วันแม่ สวยๆ

การ์ดวันแม่ สวยๆ

อุปกรณ์

 • กระดาษการ์ด
 • ของตกแต่งการ์ด
 • กรรไกร
 • กาว
 • คัตเตอร์
 • ดินสอ

วิธีทำ

 1. วาดคำว่า MOM ลงบนกระดาษการ์ดด้านหลัง
 2. แกะตัวอักษรด้วยคัตเตอร์
 3. พับตัวอักษรตามลายการ์ด
 4. นำกระดาษการ์ดที่ตกแต่งเสร็จแล้ว วางตรงกลางกระดาษการ์ด
 5. ทากาว ตกแต่งการ์ดให้สวยงาม

นำไปมอบให้แม่ ในวันแม่ สวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 การ์ด pop up วันแม่ สวยๆรูป 3 การ์ด pop up วันแม่ สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน