กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆ

รูป 1 กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆ

ของตกแต่งสวยๆ ทำลายน่ารักๆ

อุปกรณ์

  • กระเป๋าใส่เครื่องประดับสีเรียบ
  • สก็อตเทป
  • กรรไกร
  • สีน้ำ
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. ติดสก็อตเทปทำลายเส้นสวยๆ ใช้พู่กัน วาดลายให้สวยงาม
  2. รอสีแห้ง
  3. ติดสก็อตเทป อีกแนวใช้ พู่กัน วาดลายทับ
  4. รอสีแห้ง แกะสก็อตเทปออก

นำไปใส่เครื่องสำอางค์สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆรูป 3 กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆรูป 4 กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆรูป 5 กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆรูป 6 กระเป๋า ใส่เครื่องประดับ ลายตารางสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน