ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย

รูป 1 ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย

ที่รองแก้ว ร้อยเชือก กระดาษแข็ง

อุปกรณ์

 • กระดาษ
 • เชือก
 • ดินสอ
 • กรรไกร
 • ไม้บรรทัด
 • เข็ม

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษขนาด 20 x 10.5 ซม.
 2. วัดขอบกระดาษทั้งสองด้าน ขนาด 0.5 ซม. ห่ากัน 0.8 ซม.
 3. ร้อยเชือกเป็นเส้น
 4. ถักร้อยตามลาย สลับกันไป (สังเกต ตามรูปด้านล่าง)
 5. ทำเสร็จ ตัดออกจากกระดาษ
 6. ผูกติดกันให้แน่น

นำไปใช้สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวยรูป 3 ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวยรูป 4 ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวยรูป 5 ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวยรูป 6 ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวยรูป 7 ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน