เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ

รูป 1 เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ

เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ประดับลูกปัดเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

  • เคสมือถือ
  • ด้ายเส้นเล็กๆ
  • เข็ม
  • กรรไกร
  • กาว
  • ลูกปัด

วิธีทำ

  1. ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ หลายๆเส้น
  2. ทากาวด้านหลังเคสมือถือ ติดลูกปัดทีละเส้น ทำเป็นลายสวยๆ
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใช้สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับรูป 3 เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับรูป 4 เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับรูป 5 เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับรูป 6 เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับรูป 7 เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน