ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ

รูป 1 ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ

ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยกระดาษสีสวย

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • คัตเตอร์
  • กล่องของขวัญ
  • ไม้บรรทัด
  • สก็อตเทป
  • ดินสอ

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ หลายๆเส้น ขนาด 1 x 25 ซม. (หรือประมาณ ขอบความยาวของกระดาษ A4)
  2. ม้วนกับดินสอ
  3. นำไปติดกล่องของขวัญ ซ้อนกันหลายๆอัน ทำเป็นพุ่ม

นำกล่องของขวัญสวยๆ ไปฝาก คนสำคัญ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษรูป 3 ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษรูป 4 ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษรูป 5 ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษรูป 6 ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษรูป 7 ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน