ตกแต่งแก้วเทียน ประดับกระดาษ ลายดอก

รูป 1 ตกแต่งแก้วเทียน ประดับกระดาษ ลายดอก

แก้วเทียนไข ตกแต่งลายสวย ติดกระดาษลายดอกไม้

อุปกรณ์

  • แก้วเทียนไข
  • กระดาษปริ้นรูปดอกไม้
  • กรรไกร
  • กาว

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษรูปดอกไม้
  2. นำกระดาษที่ปริ้นเสร็จแล้ว ติดประดับแก้วเทียน
  3. ทากาวให้แน่น
  4. นำไปใส่เทียน ตกแต่งประดับบ้าน งานปาร์ตี้

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งแก้วเทียน ประดับกระดาษ ลายดอกรูป 3 ตกแต่งแก้วเทียน ประดับกระดาษ ลายดอกรูป 4 ตกแต่งแก้วเทียน ประดับกระดาษ ลายดอกรูป 5 ตกแต่งแก้วเทียน ประดับกระดาษ ลายดอกรูป 6 ตกแต่งแก้วเทียน ประดับกระดาษ ลายดอกรูป 7 ตกแต่งแก้วเทียน ประดับกระดาษ ลายดอก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน