กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป

รูป 1 กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป

กระเป๋าสะพายสวยๆ นำมาติดสก็อตเทป

อุปกรณ์

  • กระเป๋าสะพาย
  • สก็อตเทปสีสวย
  • กรรไกร
  • ของประดับสวยๆ

วิธีทำ

  1. นำกระเป๋าใบเก่าๆ ติดด้วยสก็อตเทป
  2. ตกแต่งของประดับสวยๆ ติดกาวให้แน่น

สังเกตจากไอเดีย จากรูปประกอบด้านล่าง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทปรูป 3 กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทปรูป 4 กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทปรูป 5 กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทปรูป 6 กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทปรูป 7 กระเป๋าสะพายเก่าๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วยสก็อตเทป

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน