แจกันแก้วสวยๆ ระบายสีสดใส

รูป 1 แจกันแก้วสวยๆ ระบายสีสดใส

สอนตกแต่งแจกันดอกไม้สวยๆ

อุปกรณ์

  • โหลแก้ว
  • พู่กัน
  • สีน้ำสวยๆ
  • ดอกไม้สีสด

วิธีทำ

  1. ระบายสีขวดแก้วสวยๆ ด้วยสีและพู่กัน ที่เตรียมไว้
  2. รอสีแห้ง
  3. ใส่น้ำ ประดับดอกสวยๆ

นำไปตกแต่ง ประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แจกันแก้วสวยๆ ระบายสีสดใส

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน