ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด

รูป 1 ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด

รองเท้าแตะคู่สวย ตกแต่งประดับเชือกน่ารักๆ

อุปกรณ์

  • รองเท้าแตะ
  • เชือกสีสวย
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. เลือกเชือกสีสวย ตกแต่งเป็นพู่ (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
  2. จากนั้นนำมาพันกับสายรองเท้า
  3. ทำลาย ตกแต่งประดับสีตามชอบ

นำไปใส่สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสดรูป 3 ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสดรูป 4 ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสดรูป 5 ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสดรูป 6 ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสดรูป 7 ตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ ด้วยเชือกสีสด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน