คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ

รูป 1 คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ

สอนทำคฑาดาวสวยๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • หลอด
  • กรรไกร
  • กาว
  • เชือก

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปดาวดวงใหญ่ 2 ดวง
  2. ห้อยดาวดวงเล็กๆที่ปลายดาวทั้งสองข้าง
  3. นำดาวไปติดกับหลอดสีสวย
  4. ติดกาวที่ขอบดาวให้แน่น

นำไปใช้น่ารักๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษรูป 3 คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษรูป 4 คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษรูป 5 คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษรูป 6 คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษรูป 7 คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน