ทำที่คั่นหนังสือ ลายแมว น่ารัก

รูป 1 ทำที่คั่นหนังสือ ลายแมว น่ารัก

ที่คั่นหนังสือ ลายแมว น่ารักๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • กรรไกร
  • สีเมจิก
  • ไม้บรรทัด
  • คัตเตอร์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ สำหรับคั่นหนังสือ ตัดขนาดตามต้องการ เช่น 4 x 1.5 นิ้ว
  2. วาดรูปแมว วาดมือแมว ห้อยลงมา ตามรูปด้านล่าง
  3. ใช้คัตเตอร์กรีด รอบๆแขนแมว

นำไปคั่นหนังสือสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่คั่นหนังสือ ลายแมว น่ารักรูป 3 ทำที่คั่นหนังสือ ลายแมว น่ารักรูป 4 ทำที่คั่นหนังสือ ลายแมว น่ารักรูป 5 ทำที่คั่นหนังสือ ลายแมว น่ารักรูป 6 ทำที่คั่นหนังสือ ลายแมว น่ารักรูป 7 ทำที่คั่นหนังสือ ลายแมว น่ารัก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน