ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร

รูป 1 ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร

สอนทำที่วางหนังสือ จากแผ่นไม้

อุปกรณ์

 • แผ่นไม้
 • พู่กัน
 • สีน้ำ
 • เลื่อย
 • สก็อตเทป
 • กรรไกร
 • แท่นวางแบบเหล็ก
 • กาวร้อน

วิธีทำ

 1. วาดรูปตัวอักษรลงบนแผ่นไม้
 2. ตัดตามรอย
 3. ติดสก็อตเทป ระบายสีตัวอักษรสวยๆ
 4. รอสีแห้ง
 5. ติดด้านหลังด้วยแท่นวาง ติดกาวให้แน่น

นำไปวางหนังสือสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษรรูป 3 ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษรรูป 4 ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษรรูป 5 ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษรรูป 6 ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษรรูป 7 ทำวางหนังสือ จากแผ่นไม้ แกะสลักตัวอักษร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน