ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้

รูป 1 ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้

ตกแต่งกระดาษ ระบายสีสวยๆ ด้วยสีน้ำ

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • พู่กัน
  • สีน้ำ
  • กรรไกร
  • ดินสอไม้

วิธีทำ

  1. ระบายสีกระดาษสวยๆ ด้วยสีน้ำ
  2. วัดขนาดกระดาษ ตัดตามขนาดที่วัดได้
  3. จากนั้นนำมาห่อดินสอ ติดกาวให้แน่น

ตกแต่งสีสวยๆ ลวดลายตามต้องการ นำไปเป็นของขวัญเก๋ๆ ไม่ซ้ำใคร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้รูป 3 ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้รูป 4 ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้รูป 5 ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้รูป 6 ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้รูป 7 ตกแต่งห่อกระดาษสีสวย หุ้มดินสอไม้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน