กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร

รูป 1 กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร

กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร

อุปกรณ์

  • กระดาษนิตยสาร
  • กระดาษกล่อง
  • กรรไกร
  • สีน้ำ
  • พู่กัน
  • กาว

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษกล่อง รอบข้อมือ ติดด้วยกาวให้แน่น
  2. ม้วนกระดาษนิตยสารเป็นท่อเล็กๆ หลายๆอัน นำไปติดรอบๆกำไลข้อมือที่เตรียมไว้ จากข้อ 1
  3. ตกแต่งของกำไลข้อมือ ให้สวยงามด้วยสีน้ำ

นำไปใส่สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 3 กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 4 กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 5 กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 6 กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 7 กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน