ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น

รูป 1 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น

ดอกไม้สวยๆ ทำจากกระดาษ

อุปกรณ์

 • กระดาษย่นสีขาว
 • กระดาษว่าวสีดำ
 • กระดาษแข็ง
 • กรรไกร
 • ลวด
 • กาว
 • เทปพันก้านดอกไม้

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษย่นสีขาวเป็นกลีบบดอกไม้ ขนาดประมาณ 5 x 2 นิ้ว
 2. จากนั้นตัดขอบด้านบน ด้านล่าง (สังเกตจากรูป)
 3. คลี่กระดาษ
 4. ตัดเตรียมไว้ประมาณ 10 กลีบ
 5. ตัดก้านดอก พันด้วยเทปพันก้านดอกไม้ สีเขียว
 6. ตัดกระดาษวงกลม ด้ายกระดาษแข็ง ขนาดประมาณ 3 นิ้ว
 7. เสียบตรงกลางกระดาษแข็งด้วยลวด ที่พันก้านเสร็จ จากข้อ 5
 8. ติดกลีบดอกให้สวยงาม
 9. ตัดกระดาษว่าวสีดำ ทำเป็นเกสรตรงกลาง
 10. นำมาติดตรงกลางดอกไม้ ที่ทำเสร็จ จากข้อ 8
 11. ทำหลายๆดอก นำไปตกแต่งแจกันสวยๆ

ลองทำตามไอเดีย ที่นำมาฝากนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่นรูป 3 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่นรูป 4 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่นรูป 5 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่นรูป 6 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่นรูป 7 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน