สร้อยข้อมือลายสวย ประดับเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ

รูป 1 สร้อยข้อมือลายสวย ประดับเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ

สอนทำสร้อยข้อมือสวยๆ ประดับเม็ดพลาสติกเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

  • เม็ดพลาสติกเม็ดเล็กๆ
  • โซ่
  • ห่วงเชื่อม
  • คีมดัดห่วง

วิธีทำ

  1. วัดขนาดรอบข้อมือ และขนาดรอบนิ้ว
  2. ร้อยเม็ดพลาสติกเม็ดเล็กๆ ระหว่างข้อมือถึงแหวน
  3. นำมาเชื่อมต่อกัน ระหว่างสร้อยข้อมือ และแหวน ที่ห่วงโซ่สวยๆ (สังเกตจากรูปด้านล่าง)

นำมาประดับสวยๆ ที่ข้อมือ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สร้อยข้อมือลายสวย ประดับเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆรูป 3 สร้อยข้อมือลายสวย ประดับเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆรูป 4 สร้อยข้อมือลายสวย ประดับเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน