สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน

รูป 1 สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน

ที่รองแก้ว ทำจากไม้ก๊อก

อุปกรณ์

 • ไม้ก๊อก
 • กรรไกร
 • โซ่จักรยาน
 • ที่ตัดโซ่
 • กาวร้อน
 • ดินสอ
 • แก้วพลาสติก

วิธีทำ

 1. วางถ้วยพลาสติก ทำเป็นแบบตัดที่รองแก้ว ตัดตามรอย
 2. หุ้มขอบที่รองแก้วด้วยโซ่จักรยาน
 3. ตัดส่วนเกินออก
 4. นำไปหุ้มขอบที่รองแก้วที่ตัดเสร็จแล้ว จากข้อ 1

นำไปวางแก้วน้ำสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยานรูป 3 สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยานรูป 4 สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยานรูป 5 สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยานรูป 6 สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยานรูป 7 สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน