สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4

รูป 1 สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4

สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำจากกระดาษสมุด

อุปกรณ์

 • กระดาษ A4
 • กระดาษสี
 • กรรไกร
 • เข็มกับด้าย
 • เทียนไข
 • ไม้บรรทัด

วิธีทำ

 1. พับครึ่งกระดาษ A4 วางซ้อนทับกันประมาณ 5 แผ่น
 2. เลือกกระดาษสีสวย ทำเป็นปกสมุด
 3. เจาะรูตรงกลางด้วยเข็ม
 4. นำด้าย รูดกับเทียนไข
 5. เย็บส้นสมุดโน๊ต ด้วยเข็มกับด้ายที่เตรียมไว้

นำไปใช้สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4รูป 3 สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4รูป 4 สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4รูป 5 สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4รูป 6 สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน