กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิก

รูป 1 กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิก

ตกแต่งกระถางต้นไม้ ด้วยสีเมจิก

อุปกรณ์

  • กระถางต้นไม้
  • สีเมจิก
  • ต้นไม้

วิธีทำ

  1. วาดลายกระถางต้นไม้ ด้วยสีเมจิกที่เตรียมไว้
  2. วาดลายน่ารักๆ สลับสี
  3. นำไปใส่ต้นไม้สวยๆ

ประดับตกแต่งห้อง น่ารักๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิกรูป 3 กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิกรูป 4 กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิกรูป 5 กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิกรูป 6 กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน