เปลี่ยนสีโคมไฟ ให้มีสีสัน สวยงาม

รูป 1 เปลี่ยนสีโคมไฟ ให้มีสีสัน สวยงาม

โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ

อุปกรณ์

  • โคมไฟกระดาษ
  • สีน้ำ
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. เลือกโคมไฟที่ต้องการตกแต่ง
  2. ทาสีน้ำ สีสวย ลงไปบนโคมไฟกระดาษ
  3. อาจจะเปลี่ยนสีบางส่วน เช่นเปลี่ยนสีใบไม้ เปลี่ยนสีดอกไม้

นำไปประดับห้อง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เปลี่ยนสีโคมไฟ ให้มีสีสัน สวยงามรูป 3 เปลี่ยนสีโคมไฟ ให้มีสีสัน สวยงามรูป 4 เปลี่ยนสีโคมไฟ ให้มีสีสัน สวยงามรูป 5 เปลี่ยนสีโคมไฟ ให้มีสีสัน สวยงาม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน