ตัวอักษรประดับบ้าน ทำจากกระดาษลัง

ตัวอักษรประดับบ้าน ทำจากกระดาษลัง

ของตกแต่งบ้าน ทำจากกระดาษลัง

อุปกรณ์

  • กระดาษลัง
  • คัตเตอร์
  • กระดาษสีสวย
  • กาว
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษลังเป็นรูปตัวอักษรตัว B
  2. หุ้มด้านนอกกระดาษลัง ด้วยกระดาษสีสวย
  3. ตกแต่งประดับลายให้เรียบร้อย

นำไปประดับบ้าน ประดับผนังบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน