ดอกไม้สวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสาร

รูป 1 ดอกไม้สวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสาร

ดอกไม้สวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสาร

อุปกรณ์

  • กระดาษนิตยสาร
  • ไม้เสียบลูกชิ้น
  • กรรไกร
  • กาว
  • สก็อตเทปสำหรับพันก้านดอกไม้

วิธีทำ

  1. พับกระดาษนิตยสารจากนั้นตัดเป็นริ้วๆ เหลือปลายด้านบนเล็กน้อย
  2. นำไปพันกับก้านดอกไม้
  3. จากนั้นม้วนเป็นดอกพุ่มน่ารักๆ ด้านบนไม้เสียบ
  4. พันก้านด้วยสก็อตเทปสีเขียว
  5. ทำหลายๆดอก รวมกันเสียบแจกันดอกไม้

นำไปตกแต่งบ้านสวยๆ ตามมุมต่างๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้สวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 3 ดอกไม้สวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 4 ดอกไม้สวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสาร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน