ป้ายชื่อแปลงผัก ประดับช้อนเก่าๆ

รูป 1 ป้ายชื่อแปลงผัก ประดับช้อนเก่าๆ

ป้ายชื่อทำจากช้อน

อุปกรณ์

  • ช้อน
  • กระดาษป้ายชื่อ
  • กาว
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ปริ้นป้ายชื่อผักผลไม้ บนกระดาษ
  2. ตัดเป็นรูปวงกลม วงรี ตามแนวช้อน
  3. ทากาวติดช้อน
  4. ติดกระดาษป้ายชื่อผักผลไม้ลงไป
  5. รอกาวแห้ง

นำไปปักในกระถางต้นไม้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ป้ายชื่อแปลงผัก ประดับช้อนเก่าๆรูป 3 ป้ายชื่อแปลงผัก ประดับช้อนเก่าๆรูป 4 ป้ายชื่อแปลงผัก ประดับช้อนเก่าๆรูป 5 ป้ายชื่อแปลงผัก ประดับช้อนเก่าๆรูป 6 ป้ายชื่อแปลงผัก ประดับช้อนเก่าๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน