ตกแต่งทัพพีไม้ ด้วยสีทาเล็บ

รูป 1 ตกแต่งทัพพีไม้ ด้วยสีทาเล็บ

ของตกแต่งบ้านสวยๆ ทัพพีไม้สีสดใส

อุปกรณ์

  • ทัพพีไม้
  • สีทาเล็บ
  • กระดาษรอง
  • สก็อตเทป

วิธีทำ

  1. ออกแบบลายสวยๆ สำหรับตกแต่งทัพพี
  2. ติดสก็อตเทป บังลายที่ไม่ต้องการ
  3. ระบายสีทัพพีด้วยสีทาเล็บที่เตรียมไว้
  4. รอสีแห้งแกะส่วนที่อยู่ในสก็อตเทปออกจากทัพพี ระบายส่วนที่เหลือ
  5. รอสีแห้ง

นำไปใช้ตกแต่งบ้าน ตามต้องการ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งทัพพีไม้ ด้วยสีทาเล็บรูป 3 ตกแต่งทัพพีไม้ ด้วยสีทาเล็บรูป 4 ตกแต่งทัพพีไม้ ด้วยสีทาเล็บ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน