ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวน

รูป 1 ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวน

สวนสวยด้วยท่อนไม้

อุปกรณ์

  • ท่อนไม้
  • ขวาน
  • ดอกไม้
  • ดิน

วิธีทำ

  1. ขุดด้านในท่อนไม้ออกด้วยขวาน
  2. ใส่ดิน ใส่ดอกไม้ลงไป

นำไปประดับบ้าน ประดับสวนสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวนรูป 3 ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวนรูป 4 ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวนรูป 5 ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน