ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย

รูป 1 ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย

ตะกร้าสวยๆ สานจากเชือก

อุปกรณ์

  • เชือก
  • กรรไกร
  • กระดาษ

วิธีทำ

  1. พันกระดาษกับเชือกเข้าด้วยกัน
  2. จากนั้นนำมาเย็บ สานติดเป็นตะกร้าสีสวย
  3. เย็บให้สวยงาม

นำไปใช้ใส่ของ ใส่ดอกไม้สวยๆ ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวยรูป 3 ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวยรูป 4 ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวยรูป 5 ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวยรูป 6 ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวยรูป 7 ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน