ดอกไม้กระดาษ ทำเอง สีสวย

รูป 1 ดอกไม้กระดาษ ทำเอง สีสวย

ดอกไม้สวยๆ ทำจากกระดาษ

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • กรรไกร
  • กาว
  • ไม้บรรทัด

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาด 29 x 2.5 ซม.
  2. ตัดกระดาษขนาด 29 x 0.5 ซม. (ทำเป็นเกสร)
  3. ตัดกระดาษเป็นริ้วๆ เหลือขอบด้านบน 0.5 ซม.
  4. ตัดกระดาษเสร็จ ติดปลาย ด้วยกระดาษจากข้อ 2 จากนั้นม้วนเป็นเกสร
  5. ม้วนกลีบดอกตาม
  6. ติดกาวตรงขอบด้านล่าง คลี่ดอกออกให้บานสวยๆ

นำไปประดับบ้าน ประดับร้าน ประดับบอร์ดสวยๆ

มีคลิปสอนทำด้วยนะ

คลิปสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้กระดาษ ทำเอง สีสวยรูป 3 ดอกไม้กระดาษ ทำเอง สีสวยรูป 4 ดอกไม้กระดาษ ทำเอง สีสวยรูป 5 ดอกไม้กระดาษ ทำเอง สีสวยรูป 6 ดอกไม้กระดาษ ทำเอง สีสวยรูป 7 ดอกไม้กระดาษ ทำเอง สีสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน