ตกแต่งฝากล่องเก็บของ ด้วยผ้าลายสวย

รูป 1 ตกแต่งฝากล่องเก็บของ ด้วยผ้าลายสวย

ไอเดียตกแต่งกล่องสวยๆ ด้วยผ้าลายจุด

อุปกรณ์

  • ผ้าสีสวย
  • กล่องใส่ของ
  • แม็กยิง
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำฝากล่องห่อผ้าสวยๆ
  2. เย็บด้านหลังฝากล่องด้วย แม็กยิง
  3. นำฝากล่องที่ได้ วางบนกล่อง

นำไปใส่ของตกแต่งบ้าน

คลิปวีดีโอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งฝากล่องเก็บของ ด้วยผ้าลายสวยรูป 3 ตกแต่งฝากล่องเก็บของ ด้วยผ้าลายสวยรูป 4 ตกแต่งฝากล่องเก็บของ ด้วยผ้าลายสวยรูป 5 ตกแต่งฝากล่องเก็บของ ด้วยผ้าลายสวยรูป 6 ตกแต่งฝากล่องเก็บของ ด้วยผ้าลายสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน