เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส

รูป 1 เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส

เสื้อยืดตกแต่ง เป็นเสื้อเกาะอก

อุปกรณ์

 • เสื้อยืด
 • ยางยืด
 • กรรไกร
 • เข็มกลัด
 • หมุดปักผ้า

วิธีทำ

 1. ตัดแขนเสื้อออกจากเสื้อ
 2. พับปลายด้านล่าเสื้อ เข้ามาประมาณ 5 3/4 นิ้ว
 3. จากนั้นพับแล้วเย็บ ห่างจากขอบประมาณ 1/2 นิ้ว
 4. ร้อยยางยืดใส่ด้านใน
 5. ตัดคอเสื้อด้านล่างออก
 6. ตัดขอบเสื้อส่วนเกินด้านข้าง เย็บติดด้วยจักรเย็บผ้า

นำไปใส่เล่นสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใสรูป 3 เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใสรูป 4 เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใสรูป 5 เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใสรูป 6 เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใสรูป 7 เย็บเสื้อเกาะอก จากเสื้อยืด สีสดใส

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน