ปลากระดาษประดับบ้าน น่ารักๆ

รูป 1 ปลากระดาษประดับบ้าน น่ารักๆ

ปลากระดาษสวยๆ ทำจากจานกระดาษ

อุปกรณ์

  • จานกระดาษ จานพลาสติก
  • กรรไกร
  • สีเมจิก
  • กาว
  • ของประดับตกแต่ง

วิธีทำ

  1. ตัดจานกระดาษหรือจานพลาสติก ออก 1/8 ของจาน
  2. นำส่วนที่ตัดได้ ติดด้านหลัง ทำเป็นหางปลา
  3. ตกแต่งตัวปลาด้วย สีเมจิก หรือของประดับชิ้นเล็กๆ

นำไปตกแต่งตามผนังห้อง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ปลากระดาษประดับบ้าน น่ารักๆรูป 3 ปลากระดาษประดับบ้าน น่ารักๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน