ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ

รูป 1 ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ

ทำของเล่น จากกระป๋อง

อุปกรณ์

  • กระป๋องเก่าๆ
  • กระดาษสีสวย
  • กาว
  • กรรไกร
  • เชือก
  • ที่เจาะรู

วิธีทำ

  1. ตกแต่งรอบกระป๋อง ด้วยกระดาษสีสวย
  2. เจาะรูก้นกระป๋องที่ขอบทั้งสองด้าน (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  3. ร้อยเชือก สำหรับเดิน ทั้งสองกระป๋อง

นำไปเล่นสนุกๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆรูป 3 ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆรูป 4 ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆรูป 5 ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆรูป 6 ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน