แจกันลายสวย ทำจากขวดแก้ว

รูป 1 แจกันลายสวย ทำจากขวดแก้ว

ขวดแก้วลายสวย ระบายสีสดใส

อุปกรณ์

  • ขวดแก้ว
  • สีน้ำ
  • สเปรย์
  • พู่กัน
  • กระดาษหนังสือพิมพ์

วิธีทำ

  1. วางกระดาษหนังสือพิมพ์บนพื้น
  2. พ่นสีขวดด้วยสีสเปรย์ รอสีแห้ง
  3. นำมาวาดลายสวยๆ ลงบนขวด ด้วยพู่กัน รอสีแห้ง

นำไปประดับสวยๆ ตามมุมบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แจกันลายสวย ทำจากขวดแก้วรูป 3 แจกันลายสวย ทำจากขวดแก้วรูป 4 แจกันลายสวย ทำจากขวดแก้วรูป 5 แจกันลายสวย ทำจากขวดแก้วรูป 6 แจกันลายสวย ทำจากขวดแก้วรูป 7 แจกันลายสวย ทำจากขวดแก้ว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน