ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัล

รูป 1 ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัล

รองเท้าแตะสวยๆ ตกแต่งประดับเม็ดคริสตัล

อุปกรณ์

  • รองเท้าแตะ
  • เม็ดคริสตัล
  • กาว

วิธีทำ

  1. แกะเม็ดคริสตัลสวยๆ ประดับรองเท้า
  2. ติดกาวประดับสายรองเท้าให้แน่น

นำไปใส่สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัลรูป 3 ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัลรูป 4 ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัลรูป 5 ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัล

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน