ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ด้วยกระดุมกับเชือก

รูป 1 ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ด้วยกระดุมกับเชือก

ห่อของขวัญสวยๆ จากกระดุมสีสดใส

อุปกรณ์

  • เชือกสีสวย
  • กระดุม
  • กล่องของขวัญ
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ร้อยเชือกติดกับกระดุมสีสวย
  2. ผูกทั้ง 4 ด้าน
  3. ร้อยเสร็จ ผูกโบว์ตรงกลางสวยๆ

นำไปมอบเป็นของขวัญเก๋ๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ด้วยกระดุมกับเชือกรูป 3 ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ด้วยกระดุมกับเชือก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน