สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน

รูป 1 สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน

ไอเดียตกแต่งแก้วลายสวย

อุปกรณ์

  • แก้วกาแฟ
  • สีเมจิก แบบลบไม่ออก
  • สก็อตเทป
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ติดแถบเป็นแนวก่อนทำลายสวยๆ ด้วยสก็อตเทป
  2. วาดลายสวยๆ ตามต้องการ
  3. แกะสก็อตเทปออก จากแก้วกาแฟ

นำไปใส่ของประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้านรูป 3 สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้านรูป 4 สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้านรูป 5 สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้านรูป 6 สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้านรูป 7 สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน