กระปุกออมสิน ทำจากกระป๋อง ติดกระดาษ

รูป 1 กระปุกออมสิน ทำจากกระป๋อง ติดกระดาษ

กระปุกออมสินสวยๆ ทำจากกระป๋อง

อุปกรณ์

  • กระป๋อง
  • กระดาษสี
  • กาว
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. วาดรูปวงกลม ขอบกระปุกออมสิน จากนั้นวัดออกจากขอบกระดาษอีกประมาณ 1 ซม.
  2. ตัดขอบวงกลมด้านนอก จากนั้น ตัดเป็นริ้วๆ ห่างกันประมาณ 1 ซม.
  3. เจาะรูกระดาษตรงกลาง
  4. นำไปติดเป็นฝากระป๋อง พับส่วนที่เป็นขอบที่ตัดออกมา ติดกาว
  5. ตกแต่งฝาด้านนอก ติดกระดาษให้สวยๆตามต้องการ

นำไปใช้ ใส่เหรียญ ใส่เงิน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระปุกออมสิน ทำจากกระป๋อง ติดกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน