กิ๊บติดผม ประดับ กังหันสีสด ทำจากผ้า

รูป 1 กิ๊บติดผม ประดับ กังหันสีสด ทำจากผ้า

กิ๊บติดผมตกแต่งลายกังหันสวยๆ

อุปกรณ์

 • ผ้าสักกะหลาดสีสดขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว
 • กรรไกร
 • เข็มกับด้าย
 • กิ๊บติดผม
 • กาว

วิธีทำ

 1. ตัดผ้าสักกะหลาดสีสวย หลายๆ แผ่นเตรียมไว้
 2. จากนั้นตัดแนวทแยง ทั้ง 4 มุม (ตัดจากด้านนอกเข้ามาประมาณ 1 นิ้ว) เหลือตรงกลางไว้
 3. ซ้อนผ้า 2 แผ่น
 4. จากนั้นพับลง สลับกัน (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
 5. เย็บติดกันด้วยเข็มกับด้าย
 6. ตกแต่งตรงกลางด้วยกระดุมสีสดใส
 7. นำไปติดกิ๊บ ติดกาวให้แน่น

นำไปประดับทรงผมสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กิ๊บติดผม ประดับ กังหันสีสด ทำจากผ้ารูป 3 กิ๊บติดผม ประดับ กังหันสีสด ทำจากผ้ารูป 4 กิ๊บติดผม ประดับ กังหันสีสด ทำจากผ้ารูป 5 กิ๊บติดผม ประดับ กังหันสีสด ทำจากผ้ารูป 6 กิ๊บติดผม ประดับ กังหันสีสด ทำจากผ้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน