ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน

รูป 1 ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน

ไอเดียทำที่รองแก้ว

อุปกรณ์

  • แผงรองเม็ดบีท
  • เม็ดบีท
  • เตารีด
  • กระดาษรอง

วิธีทำ

  1. เรียงเม็ดบีทเป็นแผง 20 x 20 เม็ด
  2. ใช้กระดาษวางด้านบน รีดทับด้วยเตารีด
  3. แกะออกจากแผงพลาสติก

นำไปรองแก้วสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อนรูป 3 ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อนรูป 4 ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อนรูป 5 ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อนรูป 6 ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อนรูป 7 ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน