ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ

รูป 1 ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ

ตกแต่งถาดสวยๆ ลายจุดใหญ่ๆ

อุปกรณ์

  • สีน้ำ
  • พู่กันกลมๆ
  • พู่กันแบน
  • ถาด

วิธีทำ

  1. ทาสีไม้เคลือบถาดด้านนอก
  2. รอสีแห้ง
  3. นำพู่กันกลมๆ จุ่มสีทับ ตกแต่งลายจุด ทำลายให้สวยงาม
  4. รอสีแห้ง

นำไปใช้ใส่ของสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆรูป 3 ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆรูป 4 ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆรูป 5 ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆรูป 6 ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆรูป 7 ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน