จานรองแก้ว ตกแต่งด้วยลูกบอลเล็กๆ หลากสี

รูป 1 จานรองแก้ว ตกแต่งด้วยลูกบอลเล็กๆ หลากสี

จานรองแก้วตกแต่งสวยๆ ด้วยลูกบอลหลากสีเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

  • จานรองแก้วไม้ก๊อก
  • ลูกบอลหลากสี ขนาดประมาณ 1 ซม.
  • กาว

วิธีทำ

  1. ติดจานรองแก้วด้วยลูกบอลหลากสี
  2. ทากาว ติดลูกบอลจากตรงกลาง ออกด้านนอก
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใช้รองแก้วสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 จานรองแก้ว ตกแต่งด้วยลูกบอลเล็กๆ หลากสีรูป 3 จานรองแก้ว ตกแต่งด้วยลูกบอลเล็กๆ หลากสีรูป 4 จานรองแก้ว ตกแต่งด้วยลูกบอลเล็กๆ หลากสีรูป 5 จานรองแก้ว ตกแต่งด้วยลูกบอลเล็กๆ หลากสีรูป 6 จานรองแก้ว ตกแต่งด้วยลูกบอลเล็กๆ หลากสีรูป 7 จานรองแก้ว ตกแต่งด้วยลูกบอลเล็กๆ หลากสี

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน