สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก

รูป 1 สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก

สร้อยข้อมือสวยๆ ทำจากเชือก

อุปกรณ์

  • ไหมพรมสีสวย
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ตัดสร้อยข้อมือเส้นยาว เกินรอบข้อมือ ประมาณ 3 รอบ ตัด 12 เส้น
  2. นำไหมเส้นยาวๆ 2 เส้น ทำลายสวยๆ ใช้ 2 สี
  3. รัดเชือกเข้าด้วยกัน เส้นละครั้ง (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  4. ทำความยาวตามต้องการ
  5. ผูกให้เรียบร้อย

นำไปใส่สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือกรูป 3 สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือกรูป 4 สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือกรูป 5 สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือกรูป 6 สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือกรูป 7 สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน